Super Parba By X_majooo

Super Parba By X_majooo IP: 146.255.25.11:9998

Pravidlá Serveru

Pravidla pro hráče


1) Zákaz používání jakýchkoliv zvýhodňujících programů (cheatovat)

2) Zákaz využívání chyb módu (bugovat)

3) Zákaz blokování místa, kde se objevují hráči (blokování spawnu)

4) Zákaz zabíjení hned po objevení hráče (spawnkillovat)

5) Zákaz urážení a používání nevhodných slov (nadávky)

6) Zákaz rušení akcí organizovaných administrátory (rušení akce)

7) Zákaz reklamy na jiný server, nebo web (reklama)

8) Zákaz psát do chatu velkým písmem (Caps Lock)

9) Zákaz zakládání více herních účtů (Multiúčet)

 

POZOR

-Hráči musejí dodržovat pravidla při akcích organizovaných administrátorem

(například žádné zabíjení, kradení a ničení aut na tuning srazu)

-Administrátoři nejsou povinní plnit vaše přání a dotazy, které se neustále opakují

(například oprava auta, doplnění hp a podobně)

-Administrátoři mají povinnost kontrolovat vaše upozornění na porušování pravidel jiných hráčů

(například nahlášení cheatera, nebo využívání chyb módu)

-Administrátoři mají zakázané posílat zkušenosti, dávat průkazy a jinak zvýhodňovat některé hráče

(platí pouze pomocí admin příkazů, jinak může)

-Administrátoři mají zakázané posílat peníze, mohou pouze za eventy jako odměnu

(odměny nesmí přesáhnou 1 000 000 za den, platí pouze přes gm)

-Administrátoři mají zakázané posílat zbraně, mohou pouze při eventech

(vyjímkou je padák, hasičak, spray, lopata, tatana, vybrator, květiny a podobné)

 

 

Pravidla pro administrátory

1) Zákaz zneužívání admin práv, jinak samozřejmě stejná pravidla, jako platí pro hráče

Za porušení prvního pravidla- zablokovat přístup na server, udat přesný důvod

(Nesmrtelnost, AirBrk, Weapon, SpeedHack, Teleport, Oprava vozidla)

Za porušení druhého, třetího a čtvrtého pravidla- napomenout hráče, udat přesný důvod

(třikrát napomenutý hráč je automaticky vyhozen ze serveru)

Za porušení pátého pravidla- napomenout, nebo umlčet

(při neustálém opakování vyhodit ze serveru)

Za porušení šestého pravidla- vyhodit, nebo zavřít do vězení

(pokud bude někdo neustále porušovat jakékoliv pravidlo, může mu být zablokován přístup na server)

Za porušení sedmého pravidla- zablokovat přístup na server a vymazat chat

-Za porušení osmého pravidla- napomenout

 
Super Parba By X_majooo IP: 146.255.25.11:9998